Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Perlejewo

Logo Ug Perlejewo

Urząd Gminy Perlejewo

Perlejewo 14
17-322 Perlejewo
woj. podlaskie

telefon:  85 65 78 515, 85 65 78 521, 85 65 78 502
faks:  85 65 78 515
e-mail: ug@perlejewo.pl, ugperlejewo@wp.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Elektroniczna skrzynka podawcza CU
Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek 7.30 - 15.30

Lista aktualności

 • Uchwała Nr 60/XI/08

  2008-03-27 00:00:00

  Uchwała Nr 60/XI/08 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Perlejewo nieruchomości gruntowych.

 • Zaproszenie na sesję Rady Gminy

  2008-03-13 00:00:00

 • Budowa boiska w Perlejewie

  2008-01-21 00:00:00

  Zawiadomienie o wyborze oferty

 • Uchwała Nr 33/VI/07

  2008-01-09 00:00:00

  Uchwała nr 33/VI/07 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007 - 2017

 • Uchwała Nr 34/VI/07

  2008-01-09 00:00:00

  Uchwała Nr 34/VI/07 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2007 - 2017

 • Uchwała Nr 54/X/07

  2008-01-09 00:00:00

  Uchwała Nr 54/X/07 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 r.

 • Uchwała Nr 66/XIII/04

  2008-01-09 00:00:00

  Uchwała Nr 66/XIII/04 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 27 czerwca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Perlejewo.

 • Uchwała Nr 53/X/07

  2008-01-09 00:00:00

  Uchwała Nr 53/X/07 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Perlejewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008.

 • Uchwała Nr 45/IX/07

  2008-01-09 00:00:00

  Uchwała Nr 45/IX/07 Rady Gminy w perlejewie z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.

 • Uchwała Nr 51/X/07

  2008-01-09 00:00:00

  Uchwała Nr 51/X/07 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.