Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Perlejewo

Logo Ug Perlejewo

Urząd Gminy Perlejewo

17-322 Perlejewo
woj. podlaskie

telefon  85 65 78 515, 85 65 78 521
faks  85 65 78 515
Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek 7.30 - 15.30

Lista aktualności

 • ZARZĄDZENIE NR 80/18

  2018-05-17 10:17:57

  ZARZĄDZENIE NR 80/18 WÓJTA GMINY PERLEJEWO z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłaty na raty w kwocie przewyższającej 500 zł oraz wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych niepodsiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 roku

 • Modernizacja rolniczej drogi dojazdowej w Leszczce Małej

  2018-05-11 14:34:07

 • UCHWAŁA NR 132/XXVI/18

  2018-05-08 14:51:19

  UCHWAŁA NR 132/XXVI/18 RADY GMINY W PERLEJEWIE z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.

 • UCHWAŁA NR 133/XXVI/18

  2018-05-08 14:40:36

  UCHWAŁA NR 133/XXVI/18 RADY GMINY W PERLEJEWIE z dnia 30 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Perlejewie.

 • UCHWAŁA NR 134/XXVI/18

  2018-05-08 14:16:50

  UCHWAŁA NR 134/XXVI/18 RADY GMINY W PERLEJEWIE z dnia 30 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym.