Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Perlejewo

Logo Ug Perlejewo

Urząd Gminy Perlejewo

17-322 Perlejewo
woj. podlaskie

telefon  85 65 78 515, 85 65 78 521
faks  85 65 78 515
Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek 7.30 - 15.30

Lista aktualności

 • UCHWAŁA NR 106/XX/17

  2017-11-16 15:14:07

  UCHWAŁA NR 106/XX/17 RADY GMINY W PERLEJEWIE z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr 103/XIX/12 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Perlejewo oraz warunków i zasad korzystania z nich

 • UCHWAŁA NR 101/XIX/17

  2017-11-13 14:05:59

  UCHWAŁA NR 101/XIX/17 RADY GMINY W PERLEJEWIE z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Perlejewo

 • UCHWAŁA NR 99/XVIII/17

  2017-11-13 10:25:48

  UCHWAŁA NR 99/XVIII/17 RADY GMINY W PERLEJEWIE z dnia 22 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr 94/XVII/17 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Perlejewo

 • UCHWAŁA NR 98/XVIII/17

  2017-11-10 15:23:56

  UCHWAŁA NR 98/XVIII/17 RADY GMINY W PERLEJEWIE z dnia 22 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr 93/XVII/17 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Perlejewo w 2017 r.

 • UCHWAŁA NR 97/XVIII/17

  2017-11-10 15:20:27

  UCHWAŁA NR 97/XVIII/17 RADY GMINY W PERLEJEWIE z dnia 22 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr 92/XVII/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na terenie Gminy Perlejewo