Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Perlejewo

Logo Ug Perlejewo

Urząd Gminy Perlejewo

Perlejewo 14
17-322 Perlejewo
woj. podlaskie

telefon:  85 65 78 515, 85 65 78 521, 85 65 78 502
faks:  85 65 78 515
e-mail: ug@perlejewo.pl, ugperlejewo@wp.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Elektroniczna skrzynka podawcza CU
Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek 7.30 - 15.30

Lista aktualności

 • Zarządzenie Nr 1/2024

  2024-01-17 11:34:04

  Zarządzenie Nr 1/2024 Wójta Gminy Perlejewo z dnia 3 stycznia 2024 r. w sprawie upoważnienia pracownika urzędu gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

 • Zarządzenie Nr 272/24

  2024-01-17 11:16:34

  Zarządzenie Nr 272/24 Wójta Gminy Perlejewo z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Perlejewie do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 2 ust. 12 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

 • Zarządzenie Nr 271/23

  2024-01-17 10:57:30

  Zarządzenie Nr 271/23 Wójta Gminy Perlejewo z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Perlejewie.

 • Zarządzenie Nr 270/23

  2024-01-17 10:52:09

  Zarządzenie Nr 270/23 Wójta Gminy Perlejewo z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Perlejewo na 2023 r.

 • Zarządzenie Nr 269/23

  2024-01-17 10:48:35

  Zarządzenie Nr 269/23 Wójta Gminy Perlejewo z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Zarządzenie Nr 268/23

  2024-01-17 10:43:41

  Zarządzenie Nr 268/23 Wójta Gminy Perlejewo z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Perlejewo na 2023 r.

 • Obwieszczenie Nr 1/2024 Wojewody Podlaskiego z dnia 12 stycznia 2024 r.o kwalifikacji wojskowej w 2024 r.

  2024-01-12 14:46:28

 • Imienny wykaz głosowania Radnych Rady Gminy w Perlejewie na XLVIII sesji w dniu 28 grudnia 2023 r.

  2024-01-10 09:38:31

 • Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym

  2024-01-09 15:23:16

  Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie obory wolnostanowiskowej dla krów mlecznych z podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę o V=4000 m3, zbiornikiem na ścieki socjalne o V=15 m3 i utwardzeniem terenu o obsadzie 261 DJP na działce o nr ewidencyjnym 81/3, 80/3, 77/4 w miejscowości Perlejewo, powiat siemiatycki.

 • UCHWAŁA NR 368/XLVIII/23

  2024-01-09 11:48:13

  UCHWAŁA NR 368/XLVIII/23 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 r.