Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Perlejewo

Logo Ug Perlejewo

Urząd Gminy Perlejewo

Perlejewo 14
17-322 Perlejewo
woj. podlaskie

telefon:  85 65 78 515, 85 65 78 521, 85 65 78 502
faks:  85 65 78 515
e-mail: ug@perlejewo.pl, ugperlejewo@wp.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Elektroniczna skrzynka podawcza CU
Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek 7.30 - 15.30

Lista aktualności

 • UCHWAŁA NR 10/II/18

  2018-12-10 11:44:43

  UCHWAŁA NR 10/II/18 RADY GMINY W PERLEJEWIE z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Perlejewo do Stowarzyszenia ,,Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu''.

 • UCHWAŁA NR 9/II/18

  2018-12-10 11:31:19

  UCHWAŁA NR 9/II/18 RADY GMINY W PERLEJEWIE z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 • UCHWAŁA NR 8/II/18

  2018-12-10 11:25:56

  UCHWAŁA NR 8/II/18 RADY GMINY W PERLEJEWIE z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

 • UCHWAŁA NR 7/II/18

  2018-12-10 11:17:17

  UCHWAŁA NR 7/II/18 RADY GMINY W PERLEJEWIE z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnym i sołtysom.

 • UCHWAŁA NR 6/II/18

  2018-12-10 11:12:18

  UCHWAŁA NR 6/II/18 RADY GMINY W PERLEJEWIE z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy Perlejewo.

 • UCHWAŁA NR 5/II/18

  2018-12-10 11:05:03

  UCHWAŁA NR 5/II/18 RADY GMINY W PERLEJEWIE z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyboru składu Komisji Gospodarczej Rady Gminy w Perlejewie.

 • UCHWAŁA NR 4/II/18

  2018-12-10 10:40:04

  UCHWAŁA NR 4/II/18 RADY GMINY W PERLEJEWIE z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyboru składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

 • UCHWAŁA NR 3/II/18

  2018-12-10 10:30:31

  UCHWAŁA NR 3/II/18 RADY GMINY W PERLEJEWIE z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyboru składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Perlejewie.

 • Konsultacje projektu programu współpracy Gminy Perlejewo z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku

  2018-12-07 09:43:39

  Zapraszamy do zapoznania się i zgłaszania uwag do projektu programu współpracy Gminy Perlejewo w 2019 r. z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Projekt programu na 2019 rok powstał na bazie obecnie obowiązującego programu. Czas trwania konsultacji: od 7 grudnia 2018 r. do 14 grudnia 2018 r. Uwagi do programu można zgłaszać dostarczając wypełniony formularz uwag na: adres poczty elektronicznej: ugperlejewo@wp.pl numer faksu 85-6578515 do siedziby Urzędu Gminy Perlejewo, Perlejewo 14, 17-322 Perlejewo. Wyniki konsultacji społecznych opublikowane zostaną na stronie internetowej Urzędu Gminy Perlejewo. Podstawa prawna Ustawa z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) oraz uchwała Nr 69/XI/11 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Perlejewo.

 • UCHWAŁA NR 2/I/18

  2018-12-04 13:27:03

  UCHWAŁA NR 2/I/18 RADY GMINY W PERLEJEWIE z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Perlejewie.