Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Perlejewo

Logo Ug Perlejewo

Urząd Gminy Perlejewo

Perlejewo 14
17-322 Perlejewo
woj. podlaskie

telefon:  85 65 78 515, 85 65 78 521, 85 65 78 502
faks:  85 65 78 515
e-mail: ug@perlejewo.pl, ugperlejewo@wp.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Elektroniczna skrzynka podawcza CU
Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek 7.30 - 15.30

Lista aktualności

 • Zarządzenie Nr 235/23

  2023-05-10 10:12:01

  Zarządzenie Nr 235/23 Wójta Gminy Perlejewo z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłaty na raty w kwocie przewyższającej 500 zł oraz wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2022 roku.

 • Zarządzenie Nr 15/2023

  2023-05-10 09:59:02

  Zarządzenie Nr 15/2023 Wójta Gminy Perlejewo z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji dotyczących ceny nabycia do majątku Gminy Perlejewo nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 681 w obrębie 0027 Twarogi Lackie i Ruskie.

 • Informacja o sprzedaży końcowej węgla

  2023-05-08 15:14:11

 • UCHWAŁA NR 320/XLII/23

  2023-05-08 09:50:28

  UCHWAŁA NR 320/XLII/23 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 223/XXIX/22 z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Perlejewo.

 • UCHWAŁA NR 319/XLII/23

  2023-05-08 09:46:11

  UCHWAŁA NR 319/XLII/23 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Perlejewo w 2023 r.

 • UCHWAŁA NR 318/XLII/23

  2023-05-08 09:42:13

  UCHWAŁA NR 318/XLII/23 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 291/XXXVIII/22 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Perlejewo.

 • UCHWAŁA NR 317/XLII/23

  2023-05-08 09:38:04

  UCHWAŁA NR 317/XLII/23 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perlejewo na lata 2023-2033.

 • UCHWAŁA NR 316/XLII/23

  2023-05-08 09:30:51

  UCHWAŁA NR 316/XLII/23 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2023 r.

 • Zarządzenie Nr 234/23

  2023-05-08 09:10:03

  Zarządzenie Nr 234/23 Wójta Gminy Perlejewo z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Perlejewie.

 • Zarządzenie Nr 233/23

  2023-05-08 09:03:48

  Zarządzenie Nr 233/23 Wójta Gminy Perlejewo z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Perlejewo na 2023 r.