Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Perlejewo

Logo Ug Perlejewo

Urząd Gminy Perlejewo

Perlejewo 14
17-322 Perlejewo
woj. podlaskie

telefon:  85 65 78 515, 85 65 78 521, 85 65 78 502
faks:  85 65 78 515
e-mail: ug@perlejewo.pl, ugperlejewo@wp.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Elektroniczna skrzynka podawcza CU
Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek 7.30 - 15.30

Lista aktualności

 • Zarządzenie Nr 11/2023

  2023-04-14 15:15:54

  Zarządzenie Nr 11/2023 Wójta Gminy Perlejewo z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie upoważnienia pracownika urzędu gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

 • Zarządzenie Nr 228/23

  2023-04-13 12:41:22

  Zarządzenie Nr 228/23 Wójta Gminy Perlejewo z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Perlejewo za 2022 r.

 • UCHWAŁA NR 315/XLI/23

  2023-04-03 13:40:36

  UCHWAŁA NR 315/XLI/23 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 303/XL/23 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie utworzenia Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Perlejewie oraz uchwalenia Statutu.

 • UCHWAŁA NR 314/XLI/23

  2023-04-03 13:37:33

  UCHWAŁA NR 314/XLI/23 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Perlejewo na 2024 r.

 • UCHWAŁA NR 313/XLI/23

  2023-04-03 13:16:17

  UCHWAŁA NR 313/XLI/23 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Perlejewo w 2023 r.

 • UCHWAŁA NR 312/XLI/23

  2023-04-03 13:10:45

  UCHWAŁA NR 312/XLI/23 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Białymstoku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach.

 • UCHWAŁA NR 311/XLI/23

  2023-04-03 13:07:43

  UCHWAŁA NR 311/XLI/23 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu lub sprzętu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach.

 • UCHWAŁA NR 310/XLI/23

  2023-04-03 12:56:55

  UCHWAŁA NR 310/XLI/23 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu na realizację zadania pod nazwą "Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie".

 • UCHWAŁA NR 309/XLI/23

  2023-04-03 12:51:08

  UCHWAŁA NR 309/XLI/23 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 217/XXIX/22 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu.

 • UCHWAŁA NR 308/XLI/23

  2023-04-03 12:39:59

  UCHWAŁA NR 308/XLI/23 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perlejewo na lata 2023-2033.