Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Perlejewo

Logo Ug Perlejewo

Urząd Gminy Perlejewo

Perlejewo 14
17-322 Perlejewo
woj. podlaskie

telefon:  85 65 78 515, 85 65 78 521, 85 65 78 502
faks:  85 65 78 515
e-mail: ug@perlejewo.pl, ugperlejewo@wp.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Elektroniczna skrzynka podawcza CU
Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek 7.30 - 15.30

Lista aktualności

 • Uchwała

  2004-01-30 00:00:00

  Uchwała Nr 50/IX/03 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 7 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej.

 • Uchwała

  2004-01-30 00:00:00

  Uchwała Nr 48/IX/03 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 7 grudnia 2003 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

 • Uchwała

  2004-01-30 00:00:00

  Uchwała Nr 47/IX/03 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 7 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub zozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stasuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.

 • Uchwała

  2004-01-30 00:00:00

  Uchwała Nr 14/II/02 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie zwolnienia z podatku od posiadania psów.

 • Uchwała

  2004-01-30 00:00:00

  Uchwała Nr 13/II/02 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów.

 • Uchwała

  2004-01-30 00:00:00

  Uchwała Nr 8/II/02 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 • Uchwała

  2004-01-30 00:00:00

  Uchwała Nr 53/X/03 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego.

 • Uchwała

  2004-01-30 00:00:00

  Uchwała Nr 49/IX/03 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 7 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 • Sekretarz Gminy

  2003-10-01 00:00:00

 • Skarbnik Gminy

  2003-10-01 00:00:00

  Skarbnik Gminy - Monika Kosk