Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Perlejewo

Logo Ug Perlejewo

Urząd Gminy Perlejewo

Perlejewo 14
17-322 Perlejewo
woj. podlaskie

telefon:  85 65 78 515, 85 65 78 521, 85 65 78 502
faks:  85 65 78 515
e-mail: ug@perlejewo.pl, ugperlejewo@wp.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Elektroniczna skrzynka podawcza CU




Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek 7.30 - 15.30

Lista aktualności

 • Ogłoszenie

  2007-11-21 00:00:00

  Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie, w godzinach pracy Urzędu.

 • Uchwała Nr 44/VIII/03

  2007-11-21 00:00:00

  Uchwała Nr 44/VIII/03 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 28 września 2003 r. w sprawie nadania statutu sołectwom gminy Perlejewo

 • Stanowisko do spraw gospodarki gruntani

  2007-11-21 00:00:00

 • Statut Biblioteki Publicznej Gminy Perlejewo

  2007-11-19 00:00:00

  Zakres działania Biblioteki Publicznej Gminy Perlejewo określa Statut zatwierdzony uchwałą Nr 58/XI/04 z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Perlejewo.

 • Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Perlejewie

  2007-11-19 00:00:00

  Zakres działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Perlejewie określa statut zatwierdzony uchwałą Nr 77/XVI/04 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 5 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Perlejewie.

 • Uchwała Nr 82/XVII/04

  2007-11-19 00:00:00

  Uchwała Nr 82/XVII/04 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 29 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Perlejewie.

 • Protokół Nr 4/07

  2007-11-16 00:00:00

  Protokół Nr 4/07 wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy w Perlejewie z dnia 26 czrwca 2007 r.

 • Protokół Nr 4/07

  2007-11-16 00:00:00

  Protokół Nr 4/07 wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy w Perlejewie z dnia 26 czerwca 2007 r.

 • Protokół Nr 4/07

  2007-11-16 00:00:00

  Protokól Nr 4/07 wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy w Perlejewie z dnia 26 czerwca 2007 r.

 • Protokół Nr VI/07

  2007-11-16 00:00:00

  Protokół Nr VI/07 sesji Rady Gminy w Perlejewie z dnia 28 czerwca 2007 r.